En av de flotteste skogsområdene i Nittedal er Rundkollen og Sortungbekken naturreservat. Høyt over dalbunnen med gammelskog og et rikt dyre og fugleliv. På vinteren er det få mennesker å treffe og det er lett å sette sine egne skispor i urørt snø.
Nikon D850
Nikon 12-24mm, Iso 64, f10, 1/50-350

You may also like

Back to Top