Dersom du står på  det høyeste punktet på E6 over Dovrefjell, kan du se to monument med ca. 100 meters mellomrom. Det ene er Ungdommens Grunnlovsvarde. Denne ble satt opp i 1964. Det andre er minnesmerke for nasjonalparken. Sistnevnte står like ved E6, og ble avduket av kong Harald i 2002. Ser du mot nord ser du Snøhetta. I morgensola var det mye bedre å se mot sør... 

You may also like

Back to Top