Fjellreven, den mest sjarmerende og vakre skapningen i den norske fjellheimen! 
Dessverre er det slik at denne utrydningstruede arten neppe overlever i Norge uten menneskelig hjelp. Avl og utsetting av ungdyr er det siste forsøk på å etablere fjellrev i områder den tidligere har vært etablert. Dette sammen med foringsstasjoner gjør at arten har økt i antall de siste årene. Men ironisk nok er det vi som har fordrevet og ødelagt økosystemene den er avhengig av og nå er de vi som holder arten i live. Trist.

You may also like

Back to Top